Stegeborg, Stegehus, kongelig borg, opført på en naturlig holm på den nordlige side af Stege Nor ved næsset, hvor Stege by ligger. Stegeborg blev antagelig opført engang i 1200-t. og nævnes første gang i 1247. En yngre fase, opført af træ, dateres til 1267. Dendrokronologiske undersøgelser viser, at borgen i 1314 blev udvidet og befæstet med en væg i bulkonstruktion. Samtidig blev landsiden befæstet med en svær palisadevæg, og voldgraven uddybet fra 1/2 m til 3 m. På borgbanken synes der også at have stået teglstensbygninger. Valdemar 4. Atterdag skal senere have udvidet borgen, og en byggefase kan da også dateres til ca. 1370. Denne ringmursborg ødelagdes i 1534 under Grevens Fejde. Borgens ladegård har ligget inde på fast land sydligst i byen.