Stefano Landi, 1586/1587-1639, italiensk komponist, virksom især i Rom. Stefano Landi skrev en del kirkemusik, men er navnlig kendt for sine operaer, nogle af de tidligste inden for genren, bl.a. Il Sant'Alessio, hvori indgår de første egentlige operaouverturer i historien.