Stefan Kieniewicz, 1907-1992, polsk historiker. Kieniewicz var professor ved universitetet i Warszawa, medlem af det polske videnskabernes akademi og hovedredaktør af det historiske fagtidsskrift Przeglad Historyczny. Han var specialist i Polens historie med særligt henblik på perioden 1795-1918, og hans vigtigste værker omhandlede fortrinsvis opstandene i 1848 og 1863 samt udviklingen af polakkernes nationale bevidsthed i perioden.