Stefan 1. var biskop af Rom i 254-257. I flere konflikter med bl.a. biskop Cyprian af Karthago hævdede han uden held den romerske biskops myndighed til endeligt at afgøre kirkelige stridsspørgsmål.