Steen Bille, Steen Andersen Bille, 22.8.1751-15.4.1833, dansk søofficer, gehejmestatsminister. Bille var 1797-1800 i Middelhavet med en eskadre, der særligt over for Barbareskstaterne varetog den dansk-norske handels interesser. Under Slaget på Reden 1801 var han chef for den søgående eskadre. Senere under belejringen og bombardementet af København i 1807 ledede Bille dygtigt hovedstadens søforsvar. Efter 1814 forestod han flådens genopbygning.