Statssekretariatet, det øverste organ i den romerske kurie, dvs. pavestolens ledelse, med ansvar for at koordinere de forskellige kongregationers og kommissioners arbejde og for pavestolens udenrigspolitiske forbindelser. Det har rødder i 1400-t., men har fået sin særstilling ved kuriereformer i 1967 og 1988. Det ledes af en kardinalstatssekretær og har bl.a. følgende opgaver: overordnet ledelse af den romerske kurie, Den Hellige Stols korrespondance og publikationer, diplomatiske forbindelser og kontakt til internationale organisationer. Se også Vatikanstaten.