Statsanstalten for Livsforsikring, livsforsikringsanstalt, oprettet af staten under navnet Livsforsikrings- og Forsørgelseskassen af 1871, som afløste to ældre statslige livsforsikringsanstalter, der var oprettet i 1842; nuværende navn er fra 1893. Privatiseret og solgt til den daværende forsikringskoncern Baltica og omdøbt til Danica.