Statens Planteavlsudvalg, udvalg, der blev nedsat i 1898 af Landbrugsministeriet med repræsentanter fra Landbohøjskolen og landbrugets organisationer. Udvalget, der oprindelig ledede Statens Planteavlsforsøgs virksomhed i samarbejde med Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab, blev nedlagt i 1990, da Statens Planteavlsforsøg blev omorganiseret i forbindelse med oprettelse af Plantedirektoratet.