Statens Istjeneste, tidligere statsinstitution, der i isvintre indsamlede og udsendte oplysninger om issituationen i danske farvande og i Østersøen og disponerede over de civilt bemandede statslige isbrydere. Fra 1.1.1996 overtog søværnet istjenestens opgaver, og statsisbryderne bemandes nu med personel fra søværnet.