Statens Institut for Strålehygiejne er det tidligere navn for Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse.