Statens Filmcentral, SFC, statslig institution for produktion af kort- og dokumentarfilm, etableret i 1938. Produktion af oplysende film, især rettet mod skoler og foreninger, blev fra begyndelsen opfattet som et kulturelt modspil til den kommercielle filmproduktion. SFC, som iht. Filmloven af 1938 blev finansieret gennem afgifter, der var pålagt biografernes visning af spillefilm, fungerede først som distributionscentral for kort- og dokumentarfilm fra fx Dansk Kulturfilm (DK) og Ministeriernes Filmudvalg (MFU). I 1958 overtog SFC produktionsledelsen af DK og MFU, og med Filmloven af 1964 kom SFC under Kulturministeriet. Synet på kort- og dokumentarfilmen ændrede sig i disse år i retning af større vægtning af det frie og kunstneriske udtryk, og efter oprettelsen af Kortfilmrådet i 1965 skulle SFC udelukkende støtte de mere traditionelle kort- og dokumentarfilm. Med Filmloven af 1972 overtog SFC imidlertid det samlede offentlige støtteansvar for produktion og distribution af kort- og dokumentarfilm. Med Filmloven af 1997 ophørte SFC som selvstændig institution, og støtteansvaret overgik til Det Danske Filminstitut.