Statens Filmcensur, dansk institution, som fik sin endelige form med Biografloven af 1938. Filmcensur varetoges indtil 1913 af den lokale politimyndighed, men overgik derefter til staten. Frem til 1960 blev film enten tilladt for alle, forbudt for børn, totalforbudt eller beskåret, oftest pga. voldelige og/eller erotiske scener. I 1960 inddeltes børnecensuren i 12-års- og 16-års-grænser, og i 1969 bortfaldt voksencensuren samtidig med billedpornografiens frigørelse. Ved Filmloven af 1997 afløstes Statens Filmcensur af Medierådet for børn og unge, der vejledende mærker film efter aldersgrupperne 7, 11 og 15 år. Det afgørende nye i loven er dog, at censuren er flyttet fra staten til familien, idet alle film nu er tilladt for børn over syv år, såfremt de er i følge med en voksen.