Stanko Vraz, 1810-1851, slovensk-kroatisk digter. Skønt slovensk af fødsel sluttede han sig, optændt af tidens nationale strømninger, til den kroatiske illyriske bevægelse, der gik ind for en samling af sydslaverne. Han havde haft sin slovenske debut, men flyttede til Zagreb og skrev fra 1830'erne på kroatisk. Vraz er en af de få forfattere fra den tid, der er blevet stående for eftertiden som en ægte romantisk digter i europæisk forstand. Foruden digte skrev Vraz litterær kritik.