Stanislaus Hosius, Stanislaus Hosz, 1504-1579, polsk jurist, inkvisitor og biskop. Han bestræbte sig på at udrydde alle dissidenter i Polen. I 1558 blev han kaldt til Rom i kampen mod Reformationen og for at genindkalde Tridentinerkoncilet 1562. Fra 1572 søgte han ved udsendelse af jesuitter til Johan 3.s hof at genvinde Sverige for katolicismen, hvilket nær var lykkedes.