Stampenborg, baroni ved Præstø, oprettet 1809 af godserne Jungshoved, Oremandsgård og Nysø med sidstnævnte som hovedsæde og med ejeren Holger Stampe (1754-1827) ophøjet til baron. Baroniet overgik 1924 til fri ejendom.