St. Martin-in-the-Fields, se Academy of St Martin in the Fields (engelsk kammerorkester).