Sporaderne, (af gr. sporas 'spredt, hver for sig', gen. sporados, egl. 'de spredtliggende øer'), græsk øgruppe i den nordvestlige del af Det Ægæiske Hav. Øgruppen blev tidligere betegnet som "de nordlige Sporader" og omfatter øerne Skiathos, Skopelos, Alonisos og Skiros samt omkringliggende småøer; 16.158 indb. (2001). Øerne er geologisk en del af Pelagozonen og Attika-Kyklade-massivet og udgør toppene af et hævet plateau bestående af kalksten, gnejs, schist og marmor. Øerne er bjergrige, højeste punkt 793 m (Skiros), og grønne med mange kilder, undtagen Skiros, der er bar og tør. Øerne ernærer sig ved turisme, landbrug, hyrdedrift og fiskeri. Der findes mange arkæologisk interessante steder, herunder oldtidsbyen Alonisos, der i dag ligger under havets overflade, samt borg- og byruiner og klostre. Strædet mellem øerne Alonisos og Peristerea er i dag beskyttet marinepark, hvor munkesæler (Monachus monachus) yngler. Skiathos og Skiros har lufthavne med flyforbindelse til bl.a. Athen.