Sperlonga, lokalitet ved kysten ca. 100 km syd for Rom. Her er fundet en romersk pragtvilla med en stor, til dels kunstig grotte. Villaen tilhørte sandsynligvis kejser Tiberius, og grotten var rigt udsmykket med skulpturgrupper, heriblandt en gruppe forestillende Odysseus' skib, der angribes af Skylla. Ifølge en indskrift var gruppen udført af de rhodiske kunstnere Athanodoros, Hagesandros og Polydoros. Den restaurerede gruppe er udstillet på det lokale museum.