Southampton Island, ø mellem Hudson Bay og Foxe Basin i Nunavut Territory, Canada; 41.214 km2. Det meste af øen består af arktisk lavland bortset fra et nordligt grundfjeldsplateau med op til 300 m stejle kystklipper. Mod syd ligger inuitbebyggelsen Salliq (Coral Harbour, 712 indb. (2001)).