South Sea Bubble, spekulationsbølge i Storbritannien i 1720, fremkaldt af forventninger til the South Sea Company, som havde monopol på handelen med Sydamerika og havde overtaget forvaltningen af statsgælden. Frygt for kursfald foranledigede Parlamentet til restriktive indgreb over for andre aktieselskaber, men det hindrede ikke markedets kollaps. Også politisk fik sagen alvorlige følger. Korruptionen højt oppe i det politiske system og ved hoffet blev afsløret og førte til regeringens fald. Robert Walpole kom til magten og fik stabiliseret situationen, ligesom han formåede at redde George 1. fra personlig skandale.