South Glamorgan, område og indtil en administrativ reform i 1996 amt (county) i Sydwales langs Bristol Channel; 416 km2, 445.000 indb. (2007). South Glamorgan domineres af hovedbyen Cardiff, der også er Wales' hovedstad, med mangesidig industri, handel, service, kultur- og uddannelsesinstitutioner. South Glamorgan, der er blandt Wales' tættest befolkede områder, gennemskæres af flere dale og af floderne Rhymney, Taff og Ely. Kysten er i den vestlige del stejl og klippefyldt. Mod øst er der sandklitter, badebyer, fx Barry Island, og øst for Cardiff marskland. I områdets sydvestlige del ligger Vale of Glamorgan, et lavlandsområde med frugtbare lerjorde. Landbruget i amtet omfatter især produktion af malkekvæg.