Soranos fra Efesos, græsk læge, der virkede i Alexandria og Rom i begyndelsen af 100-t. e.Kr. og var foregangsmand inden for gynækologi og fødselshjælp. Hans skrifter herom er bevaret og omfatter også den første samlede beskrivelse af sygdomme hos børn, hvori han fremhæver betydningen af amning.