Sophie Magdalene, Sofia Magdalena, 3.7.1746-21.8.1813, dronning af Sverige, datter af den danske kong Frederik 5. og dronning Louise. Af politiske grunde blev hun som led i et forsøg på dansk-svensk udsoning i 1751 trolovet og 1766 gift med den svenske tronfølger, Gustav (3.). Pga. deres meget forskelligartede væsen, især intellektuelt, kunne Sophie Magdalene simpelthen ikke følge sin ægtefælle, og ægteskabet blev ulykkeligt. Dertil kom, at hun blev modarbejdet og isoleret af danskfjendtlige kredse ved det svenske hof, herunder hendes svigermor, dronning Lovisa Ulrika. I ægteskabet fødtes den senere Gustav 4. Adolf.