Song Yu, 200-t. f.Kr., digter og embedsmand i den sydkinesiske stat Chu. Nogle har anset ham for elev af digteren Qu Yuan (ca. 340-278 f.Kr.) (se Chu Ci), men reelt kendes han kun gennem de fine ci- og fu-digte (se ci-digtning og fu-digtning), som med større eller mindre sikkerhed tillægges ham. To af dem, bl.a. "Ni argumenter", indgår i Chu Ci, andre, fx "Vinden", i antologien Wen Xuan. Digtsuiten "Ni argumenter" ligger tematisk tæt op ad "Li Sao", hoveddigtet i Chu Ci, mens digteren i "Vinden", et fu i debatform, foreholder kongen, at vinden ikke, som han tror, er ens for alle: Skønt frisk og klar i kongens haver og sale er den smuds- og smittebærer i de fattiges snævre kvarterer. Digtet opfyldte således forventningerne om, at et fu både beskrev og belærte.