Solway Firth, 65 km lang, tragtformet fjord i Det Irske Hav på grænsen mellem England og Skotland. Floderne Eden og Esk udmunder i fjorden, der har kraftigt tidevand (op til 8 m) og er afgrænset af saltmarsk, hvorfra der indvindes salt.