Solrød Kommune

Solrød Kommune. Luftfoto af Staunings Ø i Køge Bugt. Staunings Ø består af nedbrudt materiale, som havet har aflejret i den rolige, indre del af Køge Bugt. Pga. strøm og vind er aflejringen sket et godt stykke ude i bugten - først som et lavt rev under havoverfladen og siden som en revle. Sådanne rev kaldes barriereøer. Mellem revlerne og kysten er opstået en lagune, hvor der dannes strandenge mod vest.

.

Solrød Kommune. Våbenet blev taget i brug i 1973. Takkerne og farverne er en abstrakt fortolkning af begrebet sol. I det heraldiske fagsprog kaldes sådanne takker for ulvetandssnit og svarer dermed til kommunens ældste dokumenterede stednavn, Ulvemose. Våbenet er registreret i Kommunevåbenregistret.

.

Solrød Kommune. Kommunens placering i forhold til regionens øvrige kommuner.

.

Karlstrup Kirke, Solrød Kommune.

.

Artikelstart

Solrød Kommune, forstadskommune 30 km sydvest for København. Solrød er uberørt af strukturreformens kommunesammenlægninger; kommunen hører fra 2007 til Region Sjælland.

Faktaboks

Etymologi
Navnet Solrød kendes fra 1321-23 som Solruth, af gammeldansk *sol 'sump' og -rød.
Areal
40 km2 km²
Indbyggertal
22.147 (2017)

Byrådet i Solrød Kommune består af 19 medlemmer (2017). Niels Emil Hörup (f. 12.6.1963) fra partiet Venstre er borgmester siden 2006.

Terrænet er som i nabokommunerne jævnt med leret, frugtbar jord. Det udgør en del af Heden, morænefladen mellem København, Køge og Roskilde. Kystlinjen mod Køge Bugt er meget lige, opbygget af sandstrande med lave strandvolde og klitter, skabt i en vekselvirkning mellem vind, havstrømme og landhævningen efter sidste istid.

Byer over 1000 indb. (2017)
By Indbyggere
Solrød Strand 15.941
Havdrup 4.186

Inden for den nuværende kyst kan man flere steder finde Litorinahavets klintekyst. Mod syd ligger den 11/2 km lange Staunings Ø, en tidligere revle, nu en halvø med en meget besøgt badestrand. Inden for ligger strandsøer og -enge med et rigt fugleliv. Karlstrup Kalkgrav er omdannet til rekreativt område med stier og mulighed for geologiske studier omkring en sø i det gamle kalkbrud; i tilknytning hertil blev der i 1980'erne plantet skov langs med Køge Bugt-motorvejen, Firemileskoven, ved milepælen på den gamle hovedvej.

Den vestlige del af kommunen er landbrugsland med en række gamle landsbyer: Kirke Skensved, Jersie, Solrød, Karlstrup og Gl. Havdrup; hertil stationsbyen Havdrup på Roskilde-Køge-banen. Langt størstedelen af bebyggelsen ligger dog mod øst omkring S-banen og motorvejen, især ved kommunens to S-togs-stationer. Byområderne her er vokset op siden slutningen af 1960'erne, nøje reguleret og som en del af Køge Bugt-planen. Solrød Kommune har ikke ét dominerende bycenter, men flere lokalcentre i bl.a. Havdrup, Jersie Strand og Karlstrup foruden Solrød Strand med bl.a. gymnasium og bibliotek (Friis & Moltke, 1979), rådhus og specialforretninger.

Kommunen har længe været styret af partiet Venstre, og man har i modsætning til de socialdemokratiske nabokommuner ikke ønsket at bygge almennyttige boliger. Boligområderne domineres defor helt af parcel- og rækkehuse. Kun ved stationerne er der etagebyggeri. Kommunen er stort set fuldt udbygget; kun i Havdrup og Karlstrup Strand er der plads til nyt boligbyggeri. Hertil kommer de resterende sommerhuskvarterer ved kysten, der løbende ændres til almindelige villakvarterer.

Solrød har i konkurrence med de andre Køge Bugt-kommuner kun kunnet tiltrække få erhvervsvirksomheder, og en meget stor del af indbyggerne er udpendlere. I kommunens erhvervskvarterer, bl.a. ved Havdrup og langs motorvejen ved Solrød Strand, findes fortrinsvis mindre håndværks- og handelsvirksomheder samt lettere industri.

Forhistorie

I Solrød Kommune er ni gravhøje bevaret, og mindst 22 høje og to runddysser vides at være sløjfet. Syv bronzealderhøje findes i dag ved Solrød by. En høj ved Karlstrup rummede omkring 30 gravlagte personer. Ved kommunens indsøer kendes mange bopladser fra jægerstenalderen, bl.a. en plads fra tidlig Ertebølle-kultur ved Trylleskoven. Fra området ved Solrød by stammer et fund af kvindeudstyr fra bronzealderen, og man har fundet bopladser og en gravplads fra romersk jernalder samt smykker fra vikingetiden på egnen. En matrice (støbeform) fra germansk jernalder er fundet ved Havdrup, og en mindre sølvskat fra samme periode ved Kirke Skensved.

Historie

Solrød Kommune blev oprettet i 1970 ved sammenlægning af sognekommunerne Jersie-Kirke Skensved, størstedelen af Karlstrup Sogn fra Karlslunde-Karlstrup og Havdrup-Solrød, alle i Tune Herred.

Sognekirkerne stammer fra den romanske periode og er opført af kridtkvadre bortset fra Kirke Skensved Kirke, der er fra den gotiske periode. Strandkirken ved Solrød Strand fra 1982, som erstattede en trækirke fra 1938, er filialkirke.

Med undtagelse af Kirke Skensved havde landsbyerne før udskiftningen et regelmæssigt tovangsbrug; således var halvdelen af agerjorden hvert år besået med byg og havre, mens resten lå fælled. Det var nødvendigt, fordi der i området ikke var mulighed for overdrevsgræsning; ofte var der dog inddraget en særlig "rughave" fra fælleden. Landsbyerne med tovangsbrug var forbundet med nabobyerne i store vangelag. I Kirke Skensved havde man trevangsbrug ligesom nabobyerne i Ramsø Herred. Landgilden var byg og lidt smør, men ikke rug, hvilket er karakteristisk for områder med tovangsbrug. De fleste bønder var indtil ca. 1780 kronens fæstebønder under Roskildegård Len, efter 1662 under Roskilde Amt, og derfor stort set fri for hoveri. Landsbyerne blev alle udskiftet mellem 1786 og 1805.

I 1870 blev jernbanen Roskilde-Køge(-Masnedsund) ført gennem området med station i Havdrup. 1979 åbnedes S-togsbanen København-Køge med foreløbig endestation i Solrød Strand; den blev i 1983 ført videre til Køge med station i Jersie Strand.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig