Sologne, egn i Midtfrankrig i regionen Centre-Val de Loire syd for floden Loire ved Orléans; ca. 500 km2. Landskabet udgøres af et fladt, skovklædt terræn med moser, flodløb og småsøer. Sologne var tidligere en af de fattigste egne i landet og jagtterræn for konger og adel. I 1800-t. blev der foretaget omfattende dræninger af det sumpede område, og der blev plantet skov. I dag produceres vin og grøntsager mod øst, og det er landets vigtigste område for ferskvandsfiskeri og et rekreativt område, bl.a. for Paris. I Solognes vestlige udkant ligger slottet Chambord.