Solidaritet, dansk avis, der udkom i København 1911-18 som ugeblad og 1918-21 som dagblad. Bladet var et politisk propaganda- og kamporgan, der var tilknyttet den syndikalistiske Fagoppositionens Sammenslutning, FS. Bladets linje var som Fagoppositionens vendt mod reformistiske tendenser i arbejder- og fagbevægelsen og det parlamentariske system i almindelighed. I stedet forsøgte det at sætte arbejderrevolutionen på dagsordenen gennem "vilde" strejker og civil ulydighed. 1921 blev Solidaritet og det kommunistiske Arbejdet slået sammen til Arbejderbladet.