Soldaterskoven, tidligere militært øvelsesterræn 3 km nord for Tønder; 190 ha. Området blev overdraget til Lindet Statsskovdistrikt efter lukningen af Tønder Kaserne ved udgangen af 2002. Det rummer flyhangar, fundamenter og brønde fra zeppelinbasen, der blev opført af det tyske krigsministerium 1914-16 under 1. Verdenskrig og angrebet og delvist ødelagt af engelske jagere 19.7.1918. Dele af ødelagte zeppelinere er udstillet i Zeppelinmuseet, der åbnede 1998 i et af kasernens tidligere garageanlæg.