Sokkelund Herred, i middelalderen Støvnæs Herred, landskabet nord og vest for København samt Saltholm og den del af Amager, som ikke hører til København. Den nordlige del af herredet er bakket og rig på skov og søer, mens den sydlige del består af lavt, fladt og skovløst land med højtliggende kalkundergrund.