Sokkelkonventionen af 1958, international aftale om kontinentalsoklen.