Sofie Rifbjerg, 1886-1981, dansk pædagog og psykolog, lærereksamen 1911, hjælpeskolelærer, skolepsykolog og skoleinspektør 1914-54. Hun deltog i skoleforsøg i 1920'erne, var med til at standardisere Binetprøven 1930 (se A. Binet) og deltog gerne i den offentlige debat. Hun har bl.a. skrevet Børnenes Kaar i Storbyen (1946), Hjælpeskolebørn (1963) og Træk af den moderne opdragelses historie (1966).