Sofie Madsen, 1897-1982, dansk børneforsorgspædagog og forstander; Sofie Madsen var 1919-22 medhjælper ved Montessoriprægede børneinstitutioner. I 1924 modtog hun de to første plejebørn og flyttede i 1926 ind i den ene af de bygninger, som i 1933 blev til Himmelev Børnehjem, senere anerkendt som behandlingshjem for børn med svære psykiske afvigelser, fra 1986 under navnet Himmelev Behandlingshjem. Hendes arbejde med især psykotiske børn er en pionerindsats. Blandt hendes værker bør nævnes Hvad børnene lærte mig (1956) og Tanker, der tog form undervejs (1974).