Sofia, 1836-1913, svensk-norsk dronning, gift i 1857 med den senere kong Oscar 2., mor til Gustav 5. Sofia, der var tysk hertugdatter, øvede en vis politisk indflydelse på dem begge, men var først og fremmest optaget af sygeplejesagens fremme.