Socialistloven, undtagelseslov rettet mod Socialdemokratiet i Tyskland, vedtaget af den tyske rigsdag i oktober 1878. Loven omfattede forsamlings-, forenings- og publikationsforbud for de socialistiske foreninger; de gjaldt dog ikke for Socialdemokratiets parlamentariske aktiviteter. Anledningen var to attentater mod kejser Vilhelm 1., som Bismarck med urette gav socialisterne skylden for. Socialistloven var tidsbegrænset til 21/2 år, men forlængedes løbende indtil Bismarcks afgang i 1890. Stik imod hensigten styrkedes Socialdemokratiet, der tredoblede vælgertilslutningen 1878-90.