Social Gospel Movement, religiøs bevægelse, som ca. 1870-1920 vandt udbredelse blandt liberale protestantiske teologer og kirker i USA med et budskab om social reform. I sine tidlige år var bevægelsen præget af moralsk protest mod industrialiseringens sociale omkostninger; siden udtryktes specifik kritik af samfundets økonomiske institutioner. Sit teologiske grundlag fandt Social Gospel Movement i Jesu liv som et forbillede for det personlige og sociale liv. Den optimisme, som havde båret bevægelsen frem, forsvandt med 1. Verdenskrig, og bevægelsen mistede sin brede appel blandt kirkernes medlemmer.