Smygehuk, næs på Skånes Østersøkyst; Sveriges sydligste punkt (55°22′3″ n.br.). Her opførtes 1883 et 17 m højt fyrtårn i jern; fyret er nu taget ud af drift, og på stedet er indrettet et museum og et vandrerhjem. Den nærliggende Smygehamn var i 1800-t. en vigtig udskibningshavn for brændt kalk; flere gamle kalkovne er bevaret.