Smenkhkare, egyptisk regent i det 18. dynasti, regerede 1335-1333 f.Kr.; Akhnatons efterfølger. Smenkhkare er muligvis identisk med Nefertiti, Akhnatons hustru. Personen er bl.a. nævnt som ejer af en mumie i en grav i Kongernes Dal, hvis køn dog heller ikke er endeligt fastslået.