Smakkerupgård, gård 8 km øst for Kalundborg. Den blev oprettet 1797 og hed 1843-1944 Lerchesminde; til 1907 ejet af slægten Lerche, derefter Prahl. Hovedbygningen opførtes 1852 ved Christian Tybjerg (1815-79) ligesom avlsgården, der senere er om- og udbygget.