Slusegårdfundet, gravplads på Bornholms sydkyst ved Øle Ås munding med ca. 1500 brand- og jordfæstegrave fra 50 f.Kr. til ca. 400 e.Kr. Der er såvel rige som fattige begravelser; gravgodset afspejler en befolkning med kontakter til Sydsverige og Weichselområdet. Bemærkelsesværdige er 43 grave fra 200-t. med både eller dele af både anvendt som kister; fra samme tid stammer 110 grave med spor efter systematiske, efter alt at dømme rituelle plyndringer.