Slesvigsk Parti, SP, politisk parti, dannet i 1920 til varetagelse af det tyske mindretals interesser over for de danske myndigheder efter Sønderjyllands genforening med Danmark. Partiet er organisatorisk en del af det tyske mindretals hovedorganisation, Bund deutscher Nordschleswiger, der tæller ca. 4000 medlemmer (2000). SP var repræsenteret i Folketinget med et mandat 1920-43 (1939-43 af den pronationalsocialistiske partileder Jens Møller) og 1953-64. Fra 1973-79 fik mindretallet et mandat, Jes Schmidt, ved at stille op på Centrum-Demokraternes liste. Siden 1970 har SP koncentreret sin indsats om sikring af mindretallets sociale og kulturelle ligeberettigelse gennem dets arbejde i Sønderjyllands Amtsråd og kommunalbestyrelser.