Slagelse

Slagelse Kloster og Helligåndskirken.

.

Sankt Mikkels Kirkelade.

.

Nytorv på postkort fra begyndelsen af 1900-tallet.

.

Acciseboden (toldkontor).

.

Schweizerpladsen med rytterstatuen af Christian 9.

.
.

Sankt Mikkels Kirke, Slagelse.

.

Sankt Peders Kirke, Slagelse.

.

Sankt Peders Kirke.

.

Artikelstart

Slagelse, by i Vestsjælland; 33.433 indb. (2017). Slagelse er kommunecenter i Slagelse Kommune med bl.a. centralsygehus og institutioner inden for sundhedssektoren samt gymnasium, handelsskole og teknisk skole; byen har også et teater. Store virksomheder findes inden for maskin-, metal- og fødevareindustri. Det største samlede industriområde ligger i den nordlige del.

Faktaboks

Etymologi
Stednavnet kendes fra 1231 som Slauløsæ, af slag 'sænkning i terrænet' og -løse.

Den østlige bydel ligger højt i et bakket terræn og er præget af parcelhuse og etageboliger. Her findes også industri, bl.a. et metalstøberi, samt kolonihaver. Den sydlige bydel nær motorvejen består af parcelhuse fra 1950'erne samt almennyttige etageboliger og et indkøbscenter.

Fra centrum ud mod de tidligere landsbyer Holmstrup og Landsgrav i den vestlige del findes gammel landevejsbebyggelse omgivet af parcelhuskvarterer og etageboliger. Her ligger ferskvareterminal og mejeri.

Den gamle bymidte er opbygget omkring det middelalderlige vejnet og kirkerne Sankt Mikkel og Sankt Peder samt det gamle Slagelse Kloster. Bebyggelser i Fruegade-Slotsgade-kvarteret med Brænderigården (1807) er fra begyndelsen af 1800-t.

Siden 1950'erne er bymidten med sine pladser, torve og smalle gågader udbygget og rummer bl.a. rådhus og jernbanestation med busterminal. Lige syd for Slagelse ligger Antvorskov Kaserne med bl.a. Gardehusarregimentet. Håndboldklubben Slagelse FHs professionelle overbygning, Dream Team A/S, har i begyndelsen af 2000-t. skabt store internationale resultater.

Sankt Mikkels Kirke

Kirken, der er opført i 1300-t., er i sin kerne en højgotisk pseudobasilika. To hvælvinger i søndre sideskib er ved en kalkmalet indskrift dateret 1333. Kirkens forgænger var en frådstenskirke opført for Roskildebispen Sven Nordmand (1074-88); den havde bred vestfront med tvillingetårne og var muligvis treskibet. Kirken blev hårdt restaureret 1873-76, men står indvendig præget af en istandsættelse 1961; den rummer talrige gravminder.

Sankt Peders Kirke

Sankt Peders Kirke er bygget i 1100-t. og har romansk kor og skib af kampesten samt fra gotisk tid korforlængelse, korsarme, våbenhus og sakristi af tegl. Tårnet er opført af Hans Spirhugger i 1664, efter at et tidligere var blæst ned; spiret er fra 1871. Den tredelte altertavle er malet af August Jerndorff i 1882; en fint skåret Dionysosfigur fra omkring 1300 stammer fra en sidealtertavle. Blandt kirkens præster var den legendariske Hellig Anders.

Historie

Slagelse. Torvet.

.

Byens ældste købstadsprivilegier er fra 1288, men allerede i Knud 2. den Stores regeringstid (1018-35) blev der slået mønt i byen. Helligåndshuset blev opført i 1300-t. og er forgænger for den nuværende stiftelse Slagelse Hospital og Kloster.

Slagelse ligger i et vejknudepunkt og har et stort og rigt opland. Byen har derfor altid været den vigtigste handels- og håndværksby i SV-Sjælland, og de store markeder formåede i alt fald i 1700-t. at tiltrække sælgere fra 15-20 andre købstæder.

I 1800-1900-t. var byen i stærk vækst, og der skabtes en lang række industrivirksomheder, især inden for maskinfabrikation og forarbejdning af landbrugsvarer. Desuden har Slagelse haft en af landets største bymarker, og endnu i begyndelsen af 1900-t. spillede landbruget en stor rolle for byens økonomi.

Også vognmandserhvervet har haft stor betydning. Endelig har byen haft mange administrative funktioner; således havde de sydvestsjællandske lensmænd og amtmænd bopæl i Slagelse 1580-1798, og byen har bortset fra 1866-1913 været garnisonsby siden begyndelsen af 1700-t.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig