Skotland (Sprog), Engelsk har været det sydøstlige Skotlands sprog siden 600-t., og denne variant, scots, blev nationalsprog i løbet af 1400-t. Samtidig var gælisk udbredt i højlandet og på Hebriderne indtil midten af 1700-t., da både gælisk og scots blev fortrængt af standardsproget fra England, om end scots stadig overlever i lavlandsdialekterne, mens gælisk nu tales af under 2% af befolkningen. Se også skotsk-engelsk og skotsk-gælisk.