Skopun, færøsk bygd og kommune på den nordlige del af Sandoy; 465 indb. (2012). Mod vest er der stejlkyst med 200-300 m høje fuglefjelde, mens bygden Skopun ligger ved en lille nordøstvendt bugt, som trinvis er blevet udbygget til en havn. Ved havnen ligger en filetfabrik, og nord for en lakseavlsstation, der på videnskabelig basis søger at forbedre de laksestammer, der benyttes i færøske havbrug. Fra havnen udgår Sandoys færgeforbindelse til Gamla Rætt ved Kirkjubøur på Streymoy. Der er foretaget forundersøgelser med henblik på en tunnel til Streymoy; den vil blive ca. 12 km lang.