Skoleidrætsmærket, idrætsmærke indført 1923 i et samarbejde mellem især Undervisningsministeriet og Dansk Idræts-Forbund. Inspirationen kom dels fra Sverige, dels fra Idrætsmærket for voksne. Formålet var at "vække og vedligeholde Interessen hos Skoleungdommen for sund og maadeholden Idræt". Mærkets indhold var en blanding af atletik, svømning og boldspil, men fra 1940'erne udviklede det sig til et rent atletikmærke. I 1950'erne begyndte en opdeling i atletik-, gymnastik-, orienterings-, motions- og svømmemærker. Succesen kulminerede omkring 1980, hvor der blev taget ca. 225.000 mærker årlig; siden 1990'erne har interessen været faldende. Efter år 2000 kan man kun tage mærker i atletik, svømning og orientering.