Skjoldungen, nedlagt bygd på den østgrønlandske kyst 300 km sydvest for Tasiilaq. I 1938 blev 150 personer flyttet hertil pga. gode fangstmuligheder, men i 1960'erne var fangsten blevet så ringe, at hele befolkningen atter blev flyttet; bl.a. til Kuummiit og Kulusuk i Tasiilaqområdet.