Skifteholdet, dansk teatergruppe, stiftet 1972 i opløbet til EF-afstemningen 2. oktober 1972. Den samarbejdede med grupperinger af EF-modstandere og efter oktober 1972 med bl.a. Faglig Ungdom, Lærlingenes Landsorganisation og progressive fagforeninger om arbejdsmarkedsforhold. Skifteholdet nåede at spille omkring 25 forskellige stykker, der altid havde et politisk indhold. I 1975 oprettede Skifteholdet en børnegruppe, hvis formål var at lave politisk bevidstgørende teater for børn. Frem til 1990 fungerede gruppen med offentlig støtte, men med faldende aktivitet og mindre politisk indhold ophørte teatergruppen omkring 1990.