Skibshistorisk Laboratorium, det oprindelige navn på Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser.