Skibsbevaringsfonden, fond oprettet 1986 under Kulturministeriet med det formål at yde økonomisk hjælp til vedligeholdelse og restaurering af bevaringsværdige ældre fartøjer. Fonden finansieres i det væsentlige af Tips- og Lottomidler, efter 2000 med 3,5-5 mio. kr. årligt.