Skibbykrøniken, ufuldendt manuskript på latin, egenhændigt skrevet af Poul Helgesen. Det er ikke en krønike i sædvanlig forstand; nogle lånte årbogsnotitser vedr. middelalderen følges af en udførlig, kritisk skildring af de politiske begivenheder i Danmark i forfatterens samtid, dvs. fra 1500-t.s begyndelse til 1534. Med sin stærke tendens er værket, der oversattes til dansk 1890-91, en vigtig kilde til det taktisk-politiske spil mellem den katolske kirke, kongen og den lutherske bevægelse. Manuskriptet blev 1650 fundet i Skibby Kirkes murværk og navngivet herefter; det er uvist, hvornår og hvorfor det er blevet skjult.